Nīwlica hwierfunga

Gān tō: þurhfōr, sēcan

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Nīwra andwendunga cyras
Legend:
N
Þēos adihtung scōp nīwne tramet $1 - nīƿu sīde
ly
Þēos is lytel adihtung
þr
Searuþrǣl fremede þās adihtunge
(±123)
The page size changed by this number of bytes
Scēawian æftemestan 50 | 100 | 250 | 500 hweorfunga in þǣm æftemestan 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagum
Hide lytela adihtunga | Show searuþrǣlas | Hide uncūðe brūcendas | Hide inmeldode brūcendas | Hide mīna adihtunga
Scēawian nīwa hwierfunga onginnende fram 15:29, 24 Ēastermōnaþ 2014
   

21 Ēastermōnaþ 2014